โรงเรียนวัดเชิงเลนประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (อบจ.)
         รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (อบจ.)

          อ่านต่อ...

ผู้ประชาสัมพันธ์ : โรงเรียนวัดเชิงเลน [2017-12-13]


© ร.ร.ในสังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2 สามารถเขียนข่าวพร้อมแนบภาพประกอบ
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ ร.ร. ได้ด้วยตนเอง ที่ระบบ e-office
สุ่มข่าวประชาสัมพันธ์จาก 5 ลำดับหลังสุด [ลำดับที่แสดงในขณะนี้= 1634] 
[ดูวิธีใช้]  [50 ลำดับย้อนหลัง]